Termeni şi condiţii / Copyright

Conţinutul acestui site, textele, ilustraţiile, fotografiile, conţinutul video, logo-urile, designul şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Webcomics.ro sau a partenerilor săi.
Webcomics.ro oferă acces liber şi nelimitat la conţinutul din cadrul site-ului, care poate fi vizualizat, transmis şi imprimat numai în scopuri personale, noncomerciale.

Materialele de pe acest site pot fi reproduse online doar integral, fără niciun element schimbat, cu link clar către siteul Webcomics.ro şi doar în scopuri necomerciale. Te rugăm să ne anunţi atunci când foloseşti unul sau mai multe dintre materialele de pe siteul Webcomics.ro pe blogul sau siteul tău.

În cazul publicării pe site a lucrărilor realizate de către vizitatori, se aplică aceleaşi reguli ca şi în cazul conţinutului site-ului realizat de către echipa Webcomics.ro. Astfel, lucrările trimise şi postate de către vizitatorii siteului pot fi vizualizate, transmise şi imprimate în scopuri personale, noncomerciale.

Prin prezentul document eşti de acord cu acordarea unei licenţe neexclusive, gratuite, nelimitate în timp şi spaţiu către Webcomics.ro pentru conţinutul publicat de tine pe acest site.

Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: baza@webcomics.ro.

În condiţiile în care consideri că o parte din conţinutul apărut pe site-ul Webcomics.ro încalcă drepturile tale de proprietate intelectuală, te rugăm să ne trimiţi mai multe detalii în acest sens la adresa de email: baza@webcomics.ro.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.