La cât de autoreflexivă este banda americană în întregimea ei, mi se pare că cei mai mulți artiști s-au concentrat pe arhetipuri de personaje, pe aspecte stilistice și încărcătura narativă/tonală/emoțională asociată cu acestea, pe deconstrucții și recontextualizări, dar au fost mai puțin interesați de modul de funcționare a cadrului în care acestea sunt plasate. Adică...