Krazy Kat – Ignatz – Krazy (și cu Pupp prins la mijloc)

Încă de la începuturi banda desenată a avut probleme cu elementul romantic, iar Krazy Kat este unul dintre aceste exemple originale. Să spunem că relația dintre șoarecele Ignatz și pisica de sexualitate ambiguă Krazy este una deranjată din cauza abuzurilor la care este supus personajul eponim ar fi probabil o puternică banalizare.

Androginala și naiva pisică este îndrăgostită fără speranță de Ignatz, care nu-i întoarce dragostea. Ceea ce-i oferă în schimb sunt repetate lovituri în cap cu cărămizi. Dorința șoarecului a-și asalta admiratorul este de-a dreptul patologică și modul cum victima confundă violența cu afecțiune este cu adevărat tragic. Iar apoi, ofițerul Pupp din adorație nerecunoscută pentru Krazy încearcă în permanență să oprească asaltul șoarecului.

For ever and ever!